Kategoriler
 
Formlar
 
Özel
 
Ziyaretçiler
 80 Bugün
 399 Bu Hafta
 177 Bu Ay
 24.237 Bu Yıl
 24.237 Tümü
2 Çevrim içi
 
Google
 

Havalandırma Kanal makinası

Son Yıllarda özellikle doğalgaz dönüşümü yapılan kazan havalandırma kanal makinası dairelerinde ısıtma sistemleri ile ilgili kalite 

bilinci oluşmuş ve teknolojik sistemler kullanılmaya başlanmıştır. 

havalandırma kanal makinası bu gelişmelere paralel olarak bacaların yanma konusundaki önemi,baca malzemeleri seçimi,baca 

kesiti hesaplanması konusunda büyük gelişmeler olmuştur. 

havalandırma kanal makinası brülör,kazan ve baca birbirlerine bağlı üç unsurdur.Yanma verimliliği bu üç unsurun uyumlu 

çalışmasıyla mümkündür. 

havalandırma kanal makinası baca çekişinin yetersiz oluşu kazana yeterli yanma havasının sağlanamamasından, verimsiz 

yanmanın oluşmasına sebep olur.Baca çekişindeki aşırılık kazanda alev kopmalarına,kazan suyunun 

soğumasına sebep olur. 

havalandırma kanal makinası doğal çekişli bacalarda,baca çekişinin ana prensibi duman gazı sıcaklığının dış ortam sıcaklığından 

yüksek olmasından dolayı düşük yoğunluktaki baca gazının baca içerisinde yükselmesidir.

Antalya Baca Sistemleri.