Kategoriler
 
Formlar
 
Özel
 
Ziyaretçiler
 95 Bugün
 414 Bu Hafta
 192 Bu Ay
 24.252 Bu Yıl
 24.252 Tümü
1 Çevrim içi
 
Google
 

Havalandırma ne işe yarar

Havalandırma ne işe yarar ?

 

Havalandırma, kapalı bir alana doğal ya da mekanik yolla temiz hava akımı sağlanması. İçeri temiz hava girerken, buna eşdeğer hacimde, zararlı gazlarla, kokularla, tozlar­la kirlenmiş ve ısınmış hava dışarı atılır. Havalandırma Nedir Anlamı :

Mekanik yolla havalandırma, kapalı böl­melere temiz hava emen ya da kirli havayı dışarı atan fanlarla yapılır. Isı ve rüzgâr gibi etkilere bağlı olmayan mekanik havalandırma, kolayca denetlenebilir, bu nedenle de belirli bir hızda hava değişiminin zorunlu olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır.

Hava içeriye mekanik yolla girerken dışarı­ya doğal yolla atılıyorsa, içeride çok düşük pozitif bir basınç oluşacağından hava dışarı­ya doğru sızar. Bu sistem hastanelerin tecrit koğuşları ile atmosferinde toz ve zararlı gaz bulunan fabrikaların bürolarında kullanıldı­ğında, ortam temiz kalır.

Hava doğal yolla içeri girerken mekanik yolla dışarı atıldığında ise. çok düşük bir negatif basınç oluşacağından hava sızıntısı içeri doğru gerçekleşir. Okul laboratuvarları, otel mutfakları ve genel tuvaletler gibi yerlerde koku ve dumanların bina dışına kaçmasını önlemek için bu sistem yeğlenir. Aynı biçimde ortamı toz, boya spreyi, du­man ve zararlı gazlarla dolu sanayi tesisle­rinde de bu sistem uygulandığında kirlilik içeride kalır ve çevrenin kirlenmesi önlenir.

Uygulanacağı yere bağlı olarak değişik türden fanlar üretilmektedir. Evlerde ve bürolarda serinlemek amacıyla, bir şaft üzerine üç, dört, altı ya da daha çok kanadın dizildiği basit disk ve pervane türü vantila­törler kullanılır, ama bunlar ısıtıcıların, fil­trelerin ya da bacaların önünde çalıştığında çok gürültü yapar ve oldukça verimsizdir.

Aerodinamik profilli kanatları olan ekse- nel fanlar ise daha verimlidir ama hızlan yüksek olduğundan gürültüye neden olur. Bu gürültü uygun biçimde tasarımlanan susturucularla soğurularak yok edilebilir.

Merkezkaç düzenekli (santrifüj) fanlar, bir tambur üzerine ve şaft ya da göbek miliyle eşeksenel durumda tutturulmuş eğimli ka­natlardan oluşur ve dönüş sırasında hava, şaft boyunca emilip kanatların sağladığı merkezkaç kuvvetiyle, sarmal çıkıştan dışarı atılır.

Merkezkaç düzenekli fanlar aşırı hız ve gürültü yapmadan oldukça güçlü hava akımı sağlayabildiğinden sessiz ortamlarda yaygın biçimde kullanılır. Küçük konvektörler ve elektrikli ısıtıcılar gibi aygıtlarda sınırlı ola­rak kullanılan başka bir fan türü de, eksenel ve merkezkaç düzenekli fanların bileşimin­den oluşur; bunlarda hava uzunca bir tamburun bir ucundan emilip öbür ucundan dışarı atılır.

 

 

Antalya Baca Sistemleri.